Озонотерапия

  озонотерапия Озонотерапията е уникален съвременен високо ефективен метод на лечение, при който се използва медицински озон, по конкретно озоно-кислородна смес, притежаваща мощно лечебно въздействие, благодарение на силните окислителни свойства на озона. Тя е качествено нова форма на лечение на множество познати и новооткрити заболявания. Само в Германия днес повече от 7000 лекари прилагат озон в лечението на пациентите си.  
 

.
В Италия през1984г. Д-р Сесаре Верга е разработил метод,
използващ озоно-кислородна смес за лечение на дискови хернии, който е бил приложен на повече от 6000 пациенти. Д-р Верга е бил разочарован от оперативните техники, както и от факта, че лечението на дисковите хернии не е насочено към причината на заболяването. Операциите нарушават биомеханиката на гр.стълб. Лечението с озон или Дискосан методът /както е известен в Италия/ разрешава едновременно биологичния и биомедицински аспекти в патологията на заболяването.В практиката си до сега Д-р Верга е отбелязал над 95% успеваемост при лечението на дискови хернии.
Принципните характеристики на метода са следните:
1. Няма контраиндикации.
2. Повече от 95% успеваемост, рецидивите са по-малко от 3%.
3. Възтановителният период е кратък.
4. Няма странични ефекти.
Лечението се състои в инжектиране на озоно-кислородна смес в паравертебралната мускулатура в зоната на засегнатият диск. В зависимост от състоянието на пациента за един лечебен курс се изискват от 12 до 20 процедури, средно около 14-16 процедури. Методът е ефективен дори в случаи, при които оператичното вмешателство не е в състояние да преодолее болковият дискомфорт. Дисковите хернии се получават в резултат на травма, която уврежда фиброзният пръстен най-често в лумбо сакралният или цервикален участък на гр. стълб. Най-често травмите са от неправилно вдигане на тежести, неправилно усукване на тялото, при рязко движение, при катастрофи, а по някога болката се появява без някаква ясна провокативна причина. Това води до протрузия на вътрешният слой, която избутва фиброзният пръстен навън и притиска корена на нерва, излизащ от този участък, водещо до неврологичните симптоми на болка, ирадиране на болката по хода на нерва и изтръпване.
Озонотерапията адресира тази патология по три различни начина:
1. Озоно-кислородната смес има специфични въздействия върху протрузията, действайки на моликулярно ниво върху връзките поддържащи хернията. Това довежда до редукция на хернията.
2. Подобряване на микроваскуларизацията на засегнатият участък, което засилва кръвоснабдяването и оксигенацията, които са задължителен елемент за оздравителният процес.
3. Намалява отока в засегнатият участък, допринасящ за компресията и възпалението. Така озонът действа противовъзпалително и болкоуспокояващо.
Съчетанието на озонотерапията с други физикални методи какъвто е лазерната терапия повишава ефиктивността на провежданото лечение. Този метод се прилага в Лазерен Медицински Център гр. Пловдив. Лекарите от цял свят търсят методи за лечение, които са ефективни, безопасни, неинвазивни и лесно достъпни. Идеята за неоперативно лечение на дисковите хернии е забележителна и озонотерапията базирана на научни принципи дава реална надежда и възможност за хората страдащи от това мъчително и инвалидизиращо заболяване, повечето от които са млади и в трудоспособна възраст.

 
  Обратно